Techmax Agri China Co Ltd 

Add:1005,Block D ,royal Harbour House, Zhujiangjiang
Xincheng,Guangzhou, P.R. China
Tel:  (+86 020 37880796)
Fax: (+86 020 37857150)
ADD:1005,Block D,Royal Harbour House,NO.37,linjiang Ave,Zhujiang Xincheng,Guangzhou,China